Selecteer een pagina

Kun je de wereld veranderen door niet iets te ‘doen’, maar door te ‘zijn’?

Vaak willen we van alles doen om onze wereld te veranderen, beter te maken, mooier te maken…. Daar is op zich niets mis mee. Soms lukt dat echter, soms ook niet. Vaak kost het veel pijn en moeite. Vaak heeft het ook precies het tegenovergestelde effect van wat we willen bereiken.

Dat komt volgens mij omdat het niet zo zeer gaat om wát je doet, maar om hoe je het doet, om wie je bent terwijl je het doet.

De wereld veranderen door te zijn.

Stel je eens een situatie voor waarin iemand vervelend tegen jou deed, je uitschold, boos op je was of iets dergelijks. Wat deed dat met jou? Werd je ook boos? En wat gebeurde er toen?

Boos worden op iemand die boos is, is als vuur met vuur bestrijden.

Er ontstaat strijd of ruzie doordat beiden iets proberen te bereiken, iets proberen te doen en denken vanuit zichzelf, in plaats van vanuit een groter geheel. Het is hetzelfde als geweld met geweld bestrijden of oorlog met oorlog bestrijden. Maar wat als je ervoor kiest om die strijd niet aan te gaan, om niet ‘iets te doen’, maar om eerst eens te zijn.

Wat voel je, wat merk je op in jezelf?
Welke gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen?
Wat wil je eigenlijk bereiken?
En bereik je dat door te reageren op de ander, door ook boos te worden?
Is er een andere manier?

Je kunt vervolgens nog steeds zeggen wat je ervan vindt, zonder met iemand de strijd aan te gaan, maar eerder vanuit verbondenheid. Denk je dat het dan nog steeds zo hoog oploopt? Ik denk dat het dan snel bedaart, omdat de ander merkt dat je de strijd niet aangaat, omdat diegene merkt wat je uitstraalt, hoe je bent. Het grootste deel van de communicatie tussen mensen verloopt non-verbaal. Het gaat erom hoe je het brengt, hoe je het zegt.

Begrijp me niet verkeerd, boosheid is ook een krachtige emotie die je kan aanzetten om dingen te bereiken en daar is niets mis mee. Maar daarover misschien nog eens meer in een volgend stuk.

Zo heb ik ook eens meegemaakt dat ik in een gezin werkte als begeleider van drie kinderen met een autismespectrumstoornis. De moeder zei wel eens tegen mij dat alleen mijn aanwezigheid in het gezin al meer rust bracht. Naar mijn idee kwam dat omdat ik niet meeging in de hectiek, de drukte van het gezin.

Dus ja, ik geloof dat je de wereld eerder verandert door te zijn en dat je je handelen daaruit voort kunt laten vloeien; en dit gaat misschien nog wel veel verder dan wij nu kunnen bevatten of begrijpen. Ik begrijp bijvoorbeeld niet precies hoe het werkt, maar ik heb ook gehoord dat een grote groep mediterende mensen de criminaliteit in een bepaalde regio kan verminderen. Of het echt kan, of dat er nog andere factoren een rol spelen, durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat er meer kan dan wij denken…..

Sta er deze week eens bij stil hoe je zou willen dat de wereld om je heen eruit ziet. Probeer niet alles tegelijk anders te willen, maar focus je op één ding. Kijk dan of je die eigenschap zelf kunt uitdragen, kunt zijn!


Er zijn nieuwe trainingen Mindfulness gepland. Ook zijn er weer nieuwe Introductieworkshops dit najaar. Zie de agenda.
Er volgen nog meer data voor dit najaar, waarschijnlijk ook op de zaterdag en de dinsdag.

De training Heartfulness gaat er zeker komen, maar laat misschien nog iets langer zich wachten. Of eind 2016 of begin 2017.

Ook start Siendo met trainingen bij Solide Yoga in Wateringen. Hierover binnenkort meer informatie.

Stukje bij beetje komen er nieuwe meditaties bij op de website. Binnenkort volgt ook een lange meditatie om bewust te zijn van je lichaam. Maak er gerust gebruik van als ze je bevallen.