Over mij

Oprechte, vriendelijke aandacht,
vanuit een open hart en een open geest.
Dat is wat ik je graag wil geven.

Marc van Heyningen

De naam Marc, komt van Marcus en wordt gewoonlijk verklaard als een afleiding van de oorlogsgod Mars. En strijd was en is er zeker wel te vinden in mijn leven, niet zozeer met anderen, maar meer met mezelf, met m’n gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten, oftewel met hoe het nu is. Met het bewuste besef dat het eigenlijk een onbegonnen strijd is om te strijden tegen wat er nu is, tegen dit moment, ontstond er weer meer ruimte om gewoon te zijn en te leven.

Ik zou hier verder een heel verhaal kunnen schrijven over hoe ik ben opgegroeid, welke opleidingen ik heb gedaan, welke cursussen en hoe mijn carrière eruit zag. Maar is dat wie ik echt ben? Het is mijn verhaal en het is prima dat het er is. Heel vaak bepaald ons verhaal echter ook ons huidige leven. Zowel je genen, als de omgeving, de maatschappij en bepaalde life-events, hebben bijgedragen tot bepaalde geconditioneerde patronen van denken, voelen en doen. Als je leven wordt geleid door deze patronen, ben je dan vrij? Is dat wie je bent?

Naar mijn idee niet. Je bent vrij als je je bewust kunt worden van deze patronen en vervolgens ook bewust een andere keuze kunt maken. Je bent vrij als elk moment voor jou een nieuw begin is, of kan zijn.

In de beginnersgeest zijn er oneindig veel mogelijkheden, in de geest van een specialist slechts enkele.

Shunryu Suzuki

Daarom denk ik dat het het duidelijkst wordt wie ik ben, als ik uitleg wat voor mij de bedoeling is van mijn leven. Deze bedoeling is geen vast gegeven en kan veranderen en groeien tijdens mijn leven. Dit is slechts hoe ik het nu zie, voel en ervaar. Het is ook de bedoeling van mijn leven en hoe ik het nu zie, wat betekent dat het voor jou weer heel anders kan zijn. Aangezien ik denk dat het er niet om gaat wat je doet of hebt en er niets is wat je hoeft te bereiken, is mijn bedoeling gericht op ‘zijn’. De bedoeling van mijn leven is:

….om bewust en vol overgave in het huidige moment te leven en te sterven.

….om dankbaar en tevreden te zijn voor alles wat er is en wat er op mijn pad komt.

….om het leven met een open en moedig hart tegemoet te treden.

….om het leven met een open, nieuwsgierige en kritische geest tegemoet te treden.

….om integer te zijn.

….om ín de wereld en niet ván de wereld te zijn.

Dit is de weg van de vreedzame krijger,
om onbevreesd en tegelijkertijd zachtmoedig,
het leven tegemoet te treden.


Voor diegene die wat uitgebreider en duidelijker wil weten wat ik met deze doelen bedoel, ga ik er hieronder wat dieper op in. Zijn er nog dingen die je graag over me zou willen weten, dan kun je het me altijd vragen!

….om bewust en vol overgave in het huidige moment te leven en te sterven.
Bewustzijn is meestal de eerste en belangrijkste stap naar verandering. Sterker nog, vaak zorgt alleen het bewust ergens van zijn automatisch al voor verandering. Je kunt iets niet loslaten als je het niet eerst ziet en omarmt. Daarom is bewust in het huidige moment leven voor mij zo belangrijk. Het huidige moment is uiteindelijk het enige wat we hebben. Door bewust in dit moment te leven kunnen we voorkomen dat we meegaan in de geconditioneerde patronen van denken, voelen en doen.
Met ‘vol overgave leven’ bedoel ik enerzijds dat ik niet de illusie wil hebben dat ik het leven kan controleren, dat het geheel veel groter is dan ik kan beseffen. Het is een nederig zijn ten opzichte van het leven en een vertrouwen dat het leven me precies geeft wat ik op een bepaald moment nodig heb. Anderzijds is ‘vol overgave leven’ voor mij onbevreesd leven en de uitdagingen van het leven niet uit de weg gaan. Het is het leven ook tegemoet treden met gelijkmoedigheid, vanuit het besef dat wat er ook gebeurt, dat er altijd een innerlijke natuur in mezelf is die onaangetast blijft. Dan kan ik het leven meer zien als een film die geprojecteerd word op een scherm, waarbij ik het scherm ben. Er kunnen mooie en vervelende dingen gebeuren in de film, maar dat verandert niets aan het scherm.
Met bewust en vol overgave sterven bedoel ik dat ik de dood accepteer als iets natuurlijks en dat ik zonder spijt en met een tevreden gevoel het leven verlaat. Daarnaast is het ook een ‘laten sterven’ van je oude ik en elke dag, elk moment weer te beginnen alsof je net herboren bent.

….om dankbaar en tevreden te zijn voor alles wat er is en wat er op mijn pad komt.
Vaak zien we alleen maar wat we nog niet hebben of wat we niet meer hebben, in plaats van alles wat we nu, op dit moment wél hebben. Daarnaast zien we vaak achteraf pas dat bepaalde “dramatische gebeurtenissen” ons uiteindelijk gebracht hebben waar we nu zijn. Het zijn vaak juist deze gebeurtenissen waardoor we groeien en onszelf ontwikkelen, waardoor we wakker worden geschud, waardoor we bewuster worden en waardoor we een andere richting kiezen.
Dankbaar en tevreden zijn voor wat is, voor wat nog komt en naar anderen toe is voor mijn gevoel een belangrijk sleutel naar een liefdevoller, gelukkiger en zinvoller leven.

….om het leven met een open en moedig hart tegemoet te treden.
Met een open hart bedoel ik dat ik mezelf en anderen benader vanuit onvoorwaardelijke liefdevolle vriendelijkheid, compassie en mededogen, dat ik mild en geduldig ben voor mezelf en anderen, dat ik vertrouwen heb in mezelf en anderen en dat ik mezelf en anderen volledig accepteer zoals ze op dat moment zijn. Het komt er eigenlijk op neer om van mezelf te houden zoals ik op dit moment ben en van anderen zoals ze op dit moment zijn. Dit betekent in mijn ogen dat ik voor een ander wil, wat die ander wil.
Met een moedig hart bedoel ik dat ik mijn angsten omarm, vastberaden en daadkrachtig ben en onbevreesd het leven tegemoet treedt.
De combinatie van een open en moedig hart zorgt voor zachtmoedigheid en de bereidheid om alle hindernissen die op mijn pad komen te gebruiken om mijn hart verder te openen en me te verbinden met de wereld in plaats van me ervoor af te sluiten.

….om het leven met een open, nieuwsgierige en kritische geest tegemoet te treden.
Eigenlijk komt het erop neer om mezelf op te stellen als een onderzoeker van het leven. Ik stel hypotheses, waarbij ik er van te voren vanuit ga dat ze waar zijn, tenzij mijn ervaring dit tegenspreekt. Dit is een hele andere instelling dan “eerst zien, dan geloven”. Het is eerder een “eerst geloven, dan zien”, waardoor je je wereld eerder verruimt dan beperkt. Ik sta ook open voor nieuwe hypotheses en ga deze vervolgens zelf onderzoeken. Echter ik houd niet koste wat kost vast aan mijn eigen hypotheses, maar blijf ze kritisch onderzoeken en verwerp ze als ze voor mij niet waar meer zijn.
Op deze manier wil ik graag open en nieuwsgierig zijn naar wat er in mezelf, in anderen en in de wereld omgaat. De waarheid is niet absoluut. Hoe ik de dingen zie is mijn waarheid, iemand anders kan het misschien heel anders zien. Ik wil open en met nieuwsgierigheid kunnen praten over de verschillen, zonder dat er strijd ontstaat. Verschillende waarheden kunnen volgens mij prima naast elkaar bestaan. Daarnaast vind ik het wel belangrijk om kritisch te blijven en zelf te bijven nadenken en voelen wat waar is voor mij. Vragen als ‘waarom?’ en ‘hoe?’ spelen daar een belangrijke rol bij. Daarbij ook wel beseffend dat ik niet op al mijn vragen een antwoord zal krijgen en dat dat ook oké is, dat het ‘waarom?’ niet altijd van belang is.

….om integer te zijn.
Hiermee bedoel ik dat ik open, eerlijk en oprecht ben naar mezelf en naar anderen. Want wat doe je eigenlijk als je dat niet bent, als je bijvoorbeeld liegt. Eigenlijk zeg je dan tegen jezelf dat een deel van jou niet goed is, dat het er niet mag zijn! Ook wil ik hiermee zeggen dat m’n gedachten, woorden en daden met elkaar overeenkomen, dat ik geen verborgen agenda heb.

….om ín de wereld en niet ván de wereld te zijn.
Met ‘om ín de wereld te zijn’ bedoel ik dat ik leef vanuit een gevoel van eenheid en verbondenheid met alles en iedereen. Belangrijk daarvoor is om mezelf niet superieur en niet inferieur te maken aan anderen. Zodra ik dit doe, merk ik dat het zorgt voor een gevoel van eenzaamheid en verdeeldheid, in plaats van eenheid en verbondenheid.
‘Om ín de wereld’ te zijn betekent voor mij ook om in vreugde en verdriet te delen met andere mensen. Verdriet meebeleven vanuit compassie en mededogen, niet vanuit medelijden. Mijn eigen vreugde delen met anderen en ook blij zijn voor en meeleven in de vreugde van anderen.
‘Om niet ván de wereld’ te zijn, houdt voor mij in dat ik me niet laat bezitten door de dingen om mij heen, of door gedachten, emoties en lichamelijk gewaarwordingen. Het houdt voor mij ook in dat ik me niet aan spullen hecht en dat ik vrijgevig ben en deel met anderen. Uiteindelijk is er niets dat echt van mij is, uiteindelijk is er niets wat ik echt kan bezitten. Als je iets koste wat kost wilt bezitten, dan zal het eerder jou bezitten!

Marc van Heyningen


Categorie 1 trainer

Wil je op de hoogte zijn?

Inspiratie, ervaringen, praktische tips, trainingen, workshops...
* is noodzakelijk

Kan ik iets voor je betekenen?

life@siendo.info
+31 (0) 6 13 30 02 68

Op afspraak zijn gesprekken via Skype mogelijk via onderstaande knop:

Wil je iets voor mij betekenen?

Dat je er gewoon bent en bewust wilt zijn is al genoeg! Heb je veel aan deze website, aan wat ik schrijf of aan mij gehad en wil je me graag steunen, dan kun je via onderstaande knop een donatie doen: